Monthly Archives: August 2021

Anunț desfășurare activități consiliere profesională CIG, perioada 03–10.09.2021

Pentru desfășurarea activității de consiliere profesională din cadrul proiectului POCU/626/6/13/131881, experții educaționali practică și consiliere din echipa de implementare la nivelul Facultăţii CIG au transmis prin e-mail personalizat invitația de participare la întâlniri de consiliere către studenții din GT și … Continue reading

Posted in proiect practică | Comments Off on Anunț desfășurare activități consiliere profesională CIG, perioada 03–10.09.2021