ANUNȚ DE SELECȚIE

Avem plăcerea de a vă anunța că au început înscrierile pentru proiectul de practică Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților prin stagii de practică în contabilitate și finanțe, care se adresează studenților din anul II, anul universitar 2021-2022, ciclul de licență, din cadrul facultăților Contabilitate și Informatică de Gestiune și Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, care au domiciliul în afara regiunii București-Ilfov.

Dosarul de candidatură complet trebuie să cuprindă următoarele documente:

  1. Formularul de înregistrare individuală a participanților în grupul țintă care va cuprinde informații cheie despre aceștia, în original (Anexa nr. 4 la Metodologia de selecție a studenților pentru grupul țintă);
  2. Copie carte de identitate, în termen de valabilitate, pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate privind domiciliul/reședința beneficiarilor și vârsta;
  3. Adeverință student, în original (adeverința de student va fi obținută de către membrii echipei de implementare de la secretariatul facultății și va fi atașată ulterior la dosarul de candidatură) (Anexa nr. 5 la Metodologia de selecție a studenților pentru grupul țintă);
  4. Declarație de dublă finanțare, în original (Anexa nr. 6 la Metodologia de selecție a studenților pentru grupul țintă);
  5. Declarația de confidențialitate, în original (Anexa nr. 7 la Metodologia de selecție a studenților pentru grupul țintă);
  6. Scrisoarea de motivație (Anexa nr. 8 la Metodologia de selecție a studenților pentru grupul țintă).

 Candidații vor transmite dosarul de candidatură, atât în format electronic (A) cât și în format fizic (B), astfel:

  1. În format electronic: prin completarea și transmiterea electronică la adresele de e-mail ale proiectului practica.cig@ase.ro pentru studenții Facultăţii de Contabilitate și Informatică de Gestiune și practica.fabbv@ase.ro pentru studenții Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori;
  2. În format fizic: în termen de maxim 30 de zile de la transmiterea în format electronic prin depunerea la locațiile de implementare ale proiectului, respectiv Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune (decanat) și Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, din cadrul Academiei de Studii Economice din București sau prin transmiterea prin poștă/curier către: Academia de Studii Economice din București, Facultatea Contabilitate și Informatică de Gestiune, adresă București, Piața Romană nr. 6, sector 1, cod poștal 010374, cu specificarea În atenția domnului Anica-Popa Adrian proiect POCU 131881.

Download : Anunt selectie_ID_131881

This entry was posted in proiect practică. Bookmark the permalink.